Gunda og Thor Thorvaldsen med barna , bak fra venstre: Erling, Johan, Helge, Kåre, Thorbjørn.
Forran fra venstre: Inger, Else, Dagny og Gunvor.