Mathias Bruvold i 1900, her på jobb på Valdresbanen. (Mathias til høyre) Bilde er med i en frimerkeserie som heter "bilder fra hverdagen" og ble gitt ut 9. september 1999.
Mathias sin svoger Edvart Opòyen er også med på bildet.